Sledenje več igralcev v športnih igrah na podlagi vizualne informacije

Electrotechnical Review, 2007
V članku je predstavljen sledilnik za sledenje več igralcev v dvoranskih športnih igrah, kot sta rokomet in košarka, na podlagi vizualne informacije, pridobljene s kamero, nameščeno nad igriščem. Sledenje posameznega igralca je postavljeno v kontekst Bayesovega filtriranja za rekurzivno ocenjevanje a posteriori porazdelitve stanja tarče in temelji na metodah filtrov z delci. V članku sta obdelana dva glavna dela sledilnika: sledilnik za sledenje posameznega igralca in mehanizem za sledenje več vizualno podobnih igralcev. V okviru slednjega mehanizma predlagamo originalno rešitev, kjer sliko v vsakem časovnem koraku razdelimo v take neprekrivajoče se regije, da vsaka vsebuje le po enega igralca, ter tako dosežemo poenostavitev problema sledenja več tarč, kadar med vizualno podobnimi tarčami prihaja do trkov. Predlagani sledilnik smo primerjali z nerobustnim sledilnikom, ki ni vseboval mehanizma za obvladovanje situacij, ko med tarčami prihaja do trkov. Ugotovili smo, da predlagani mehanizem zmanjša število potrebnih intervencij operaterja in tako omogoča robustno in hitro obdelavo velike količine videopodatkov.

Embedding

<a href="http://prints.vicos.si/publications/92">Sledenje več igralcev v športnih igrah na podlagi vizualne informacije</a>