Detekcija, lokalizacija in identifikacija oseb z več kamerami ter mapami značilnic

ROSUS 2012: Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2012, 2012
V clanku je predstavljen sistem za detekcijo, lokalizacijo in identifikacijo oseb v posameznih trenutkih, brez casovnega filtriranja, ki je prisotno v vecini tovrstnih sistemov. Glavni cilj predstavljenega pristopa je odpravljanje katastrofalnih napak, ki onemogocajo popolnoma samodejno obdelavo realisticno dolgih video posnetkov. Sistem temelji na zlivanju (fuziji) vec šibkih znacilnic, zapisanih v obliki map znacilnic, zlivanje pa je izvedeno s pomocjo enega ali vec naucenih razvršcevalnikov.

Embedding

<a href="http://prints.vicos.si/publications/290">Detekcija, lokalizacija in identifikacija oseb z več kamerami ter mapami značilnic</a>