Zaznavanje terasiranih pokrajin kot semantična segmentacija digitalnega modela višin

ERK2021, 2021

Embedding

<a href="http://prints.vicos.si/publications/422">Zaznavanje terasiranih pokrajin kot semantična segmentacija digitalnega modela višin</a>