ViCoS Eye - Spletna storitev za kategorizacijo vizualnih objektov

ROSUS, 2013
V članku predstavimo arhitekturo sistema za spletno storitev, ki omogoča poganjanje naprednih algoritmov računalniškega vida porazdeljenih preko večjega števila računalnikov. Arhitekturno sistem ločimo na učenje, tokovno procesiranje v realnem času in uporabniški vmesnik za spletno storitev. Učenje implementiramo v domeni MapReduce s pomočjo Hadoop poslov, medtem ko implementiramo realno-časovno procesiranje kot aplikacijo na sistemu Storm. Kot spletni vmesnik za končnega uporabnika dodatno implementiramo tudi spletno stran in Android aplikacijo. Sistem testiramo na naši gruči računalnikov in pokažemo, da se lahko slike iz podatkovne zbirke Caltech-101 naučimo v 40 minutah, medtem ko lahko tokovno procesiranje v realnem času obdela posamezno vhodno zahtevo v manj kot dveh sekundah.

Embedding

<a href="http://prints.vicos.si/publications/297">ViCoS Eye - Spletna storitev za kategorizacijo vizualnih objektov</a>