Learning visual context for object detection

Electrotechnical and Computer Science Conference, 2007
Kontekst ima pomembno vlogo pri splošnem zaznavanju prizorov, saj zagotavlja dodatno informacijo o možnih lokacijah objektov v slikah. Detektorji objektov, ki se uporabljajo v računalniškem vidu, tovrstne informacijo običajno ne izkoristijo. V članku bomo zato predstavili koncept, kako se lahko kontekstualne informacije naučimo iz primerov slik prizorov. To informacijo bomo uporabili za izračun kontekstnega polja, ki predstavlja apriorno informacijo za detekcijo objektov glede na možne lokacije. Detekcija objektov, ki temelji na lokalnem videzu, je potem selektivno uporabljena le na nekaterih delih slike. Predlagano metodo smo preizkusili na primerih detekcije pešcev, avtomobilov, in oken, pri čemer smo uporabili zahtevne podatkovne zbirke slik urbanih okolij. Rezultati so pokazali, da kontekstualna informacija dopolnjuje lokalno informacijo na podlagi videza, ter tako zmanjša kompleksnost iskanja in poveča robustnost detekcije predmetov. Prednost predlagane metode je tudi v tem, da je učenje kontekstualnih konfiguracij za različne kategorije objektov neodvisno od specifičnih modelov za posamezne naloge.

Embedding

<a href="http://prints.vicos.si/publications/136">Learning visual context for object detection</a>